Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Câu hỏi:

XIN CHÀO TỔNG ĐÀI,
Nhờ tổng đài tư vấn giúp em trường hợp như sau:
Em đang mang Thái ngày dự sinh spaces ngày 2019/6/9. Em tham gia bảo
hiểm xã hội been 3 năm, but em dự định cuối tháng 3/2019 would xin nghỉ
việc công ty. Váy em có been hưởng modes Thái sản do not, and if nghỉ việc
out of company when em sinh xong need those giấy tờ gì out of company to làm procedure
Thái sản ạ.
Phần mềm của chúng tôi
Cảm ơn tổng cộng.

Thành phố

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 31  Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì
condition to be hưởng trợ cấp Thái Lan sản when the sinh con is lao động nữ must be
closed BHXH from đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng before sinh con.
Cách determined 12 tháng before sinh con is defined theo quy định tại
khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH như sau:
“1. Thời gian 12 tháng before sinh con or nhận nuôi con nuôi, they are determined như sau:
a) Trường hợp sinh con or nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 of tháng, thì
tháng sinh con or nhận nuôi con nuôi do not tính vào thời gian 12 tháng ăn
khi sinh con chiều
b) Trường hợp sinh con or nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi of month
and tháng That đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con or nhận nuôi con
nuôi been tính vào thời gian 12 tháng before sinh con or receive con con
nuôi Trường hợp tháng does not closed bảo hiểm xã hội thì execution theo quy
định tại điểm một khoản this.”
Cases of chị, chị dự sinh vào ngày 2019/6/9, such 12 tháng trước
when the sinh of chị would from tháng 9 năm 2018 to tháng 8 năm 2019. If like chị
định cuối tháng 3 would xin nghỉ việc thì trong 12 tháng before sinh chị would
join bảo hiểm been 7 tháng from tháng 9 năm 2018 to tháng 3 năm 2019.
Vậy về tháng cuối cùng
trẻ con thái thái Thái.
Theo quy định, một trong hai, 102
, văn hóa, văn hóa, tình yêu, sức khỏe, sức khỏe, sức khỏe, sức khỏe
và sức khỏe xuất
trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú chị.
Về hồ sơ hưởng chế độ Thái Lan sản would bao gồm:
“1. Hồ chúng chỉ có thể mang thai và sinh ra:
con)
b) Âm sao với tình yêu của con trong khi kết hợp với nhau
.
c) Giấy tờ của bạn
nam tính sau khi sinh con mà không có gì

d) Từ sao tuyệt vời khi thiết kế và ra đời của anh ấy trong khi kết
hợp với nhau.
đ) Giấy xác nhận of cơ sở khám bệnh, chữa bệnh have thẩm quyền về việc lao
động nữ nghỉ việc right to Dương Thái against ‘cases quy định tại khoản 3
Điều 31 Luật of this.”

Xem thêm tại: Luật NQH