Công nghệ và phòng chống tham nhũng?

Liệu giữa công nghệ và phòng chống tham nhũng – hai khái niệm vốn không có nhiều liên tưởng cho người nghe này có điểm gì liên quan và giúp ích cho nhau? Theo các văn bản pháp luật, chống tham nhũng rất cần có sự tham gia của các cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý nhà nước và các phương thức thanh toán chính là một trong số những tại sao phải phòng chống tham nhũng tiến bộ và cần thiết nhất thời điểm hiện tại.

Đổi mới công nghệ phòng ngừa tham nhũng

Theo các quy định hiện hành việc nhà nước thực hiện cải cách hành chính sẽ tăng cường tính độc lập và trách nhiệm trong mô hình phân cấp quản lý nhà nước từ cấp cao nhất đến cấp địa phương, giữa các chỉnh quyền với nhau. Ở đó, công nghệ chính là một mắt xích quan trọng. Công nghệ nâng cao tạo thành mô hình chính phủ điện tử – nơi đó các thông tin dễ dàng công khai minh bạch cho mọi người dân theo dõi, giám sát. Cùng với đó là mô hình thực hiện 1 cửa, liên thông số hóa cũng khiến cho tội phạm hậu quả tham nhũng khó lòng ra tay như mô hình làm việc hành chính trước kia.

Đưa công nghệ vào chiến lược quốc gia

Ngoài áp dụng công nghệ vào hành chính, hiện nay nhà nước ta cũng đưa số hóa vào kiểm soát dòng tiền quốc gia. Điều này sẽ giúp cho các giao dịch tiền mặt trước kia được kiểm soát dễ dàng hơn và đảm bảo tránh những trường hợp tham nhũng nhỏ lẻ qua các khâu như trước.

Nhờ vậy tham nhũng sẽ bị chặn trên nhiều ngả đường và giúp đất nước sớm trong sạch, lành mạnh hơn.

Chi tiết tại đây: http://kdlc.vn/tin-bao-chi/ai-la-nhung-ly-thong-tranh-cong-cuop-thanh-qua.html