máy chạy bộ uy tín tạo sự tin tưởng

máy chạy bộ uy tín đem đến sự an toàn

Vốn là máy chạy bộ gia đình. Nhẫn Hãn và Tang Côn thấy Đô Sử đã to .. muốn chọn ngày Biên hôn nên sai kẻ đưa lễ đồ qua. Thích Mộc Chân muốn ả đụng mặt mặt sứ giả.***Đêm ấy Quỳnh Tĩnh ngủ đến nửa đêm chợt nghe ngoài lều có kẻ khẽ vỗ bên tay ba lời .. y ngồi dậy chợt nghe có kẻ dùng lời Bắc gọi Quỳnh Tĩnh .. ngươi ra đây Quỳnh Tĩnh hơi ngạc nhiên .. nghe giọng đáp chẳng quen bèn vén một góc lều lên trông ra ngoài ..

dưới ánh nguyệt chỉ thấy có một kẻ đứng dưới gốc cây to phía phải sau mặt.Quỳnh Tĩnh ra khỏi lều đến gần .. chỉ thấy kẻ ấy mặc áo rộng .. tóc búi .. chẳng giống đàn ông chẳng giống nơi bán máy chạy bộ .. diện mạo bị hương cây che lạngất chẳng trông rõ được. Té ra kẻ ấy là phép thuật sĩ. Quỳnh Tĩnh xưa nay lại chưa từng đụng mặt phép thuật sĩ .. bèn hỏi .:  Ngươi là người mua máy chạy bộ điện ở đâu !? Tìm ta có việc gì !?

Kẻ ấy đáp .: Ngươi là Quỳnh Tĩnh phải chẳng !?Quỳnh Tĩnh đáp .: Phải!Kẻ ấy đáp . Thịnh thâny thủ chặt sắt như bùn của ngươi đâu !? Lấy máy chạy bộ điện hay cơ tốt hơn  ra cho ta xem.Rồi thân hình nháy lên một cái đã đến sau mặt .. phát chưởng gõ vào ngực y.Quỳnh Tĩnh thấy đối phương vô cớ xuất thủ gõ kẻ .. vả lại đòn ra hung mãnh .. trong lòng ngạc nhiên .. ngay sau đó lách kẻ tránh ua .. quát .:  Làm gì thếvới máy chạy bộ giảm mỡ bụng !?.

Thông tin về máy đi bộ

máy chạy bộ uy tín

Kẻ ấy cười lớn đáp .: Thử xem võ công của ngươi ra sao.Bên bàn tay thanh ra gõ một quyền vào mặt Quỳnh Tĩnh .. kình lực vô cùng lợi giết. Quỳnh Tĩnh lửa giận bừng lên hỏi máy tập chạy bộ của hãng nào tốt .. nghiêng kẻ tránh qua .. vươn bên tay chụp vào cổ bên tay đối phương .. bên bàn tay chụp vào cổ bên tay địch nhân .. chiêu Tráng sĩ lần uyển trong Phân thùng thác cốt thủ này chỉ cần địch nhân bị nắm địa điểm bán máy chạy bộ

bên tay thì cổ bên tay nhất định sẽ bị giữ .. đẩy về sau rồi giật xuống dưới một cái .. cách một lời .. khớp xương cổ bên tay sẽ ngay sau đó rời khỏi góc. Đây là công phu Phân thùng thác cốt mà Nhị sư phụ Chu Lãnh dạy y. Chu Lãnh cũng mua máy chạy bộ hãng nào tốt.  tuy cử chỉ ngôn ngữ rất hoạt kê .. nhưng Tịnh tư lại rất tinh tế .. y và Khâm Trấn Ầc bàn riêng với nhau mấy lần ..